Apartments Bulgaria

Wielkie Tyrnowo – dolina trackich królów

Nazywane też Miastem Carów, jedno z najstarszych miast w Bułgarii. Symbol bułgarskiej niepodległości i państwowości.

Miasto położone jest na kilku wzgórzach, z których najważniejsze to Święta Góra, Carewec, Trapezica i Momina Krepost.

Zobaczysz tu takie zabytki jak kilkadziesiąt cerkwi i kaplic grobowych, Katedrę Narodzenia Bogurodzicy, XII-wieczną cerkiew Dymitra, dom Sarafkina, kościół św. Konstantyna i Heleny, ruiny średniowiecznego zamku i Muzeum Bułgarskiego Odrodzenia Narodowego i Zgromadzenia Konstytucyjnego.

Na stokach okolicznych wzgórz pochodzaca z przełomu XVIII i XIX wieku malownicza zabudowa mieszkalna.

Wycieczkę do Wielkiego Tyrnowa zapamiętasz na zawsze…6:00 – wyjazd ze Słonecznego Brzegu

– przyjazd do Wielkiego Tyrnowa, zwiedzanie miasta i zabytków,

– czas wolny

– zwiedzanie wioski Arbanasi wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

– zwiedzanie miejscowości Gabrowo

– zwiedzanie miasteczka Shipka i cerkwi

18:30 – wyjazd do Słonecznego Brzegu
Język